جزییات جدید از پیشنهاد دولت درباره افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان – آفتاب نیوز

درصدی حقوق ها و فاصله زیاد آن با تورم، قابل پیش بینی بود. صبح دیروز، خبرگزاری رسمی دولت خبری را منتشر کرد که هم برای کارکنان دولت و هم برای بازنشستگان لشکری و کشوری بسیار مهم و حیاتی بود. آن طور که ایرنا گزارش داد، سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، در پیشنهادی مشترک، الگوی جدیدی از افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان را برای بررسی و اتخاذ تصمیم به دولت ارائه کرده …

حقوق کارمندان در چند سال اخیر با وجود تورم های بسیار به صورت ناچیزی افزایش پیدا کرده است. حقوق کارمندان کفاف زندگی این گروه را نمی دهد. افزایش حقوق کارمندان از بحث های هر ساله است. تعیین تکلیف حقوق کارمندان مهم است. در ادامه درباره حقوق کارمندان بخوانید. سازمان های امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه در پیشنهادی مشترک، افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری را جهت …

اقتصادی خویش و مبالغ جمع شده را در قالب حقوق بازنشستگی با یک نرخ منطقی و محاسبات اکچوئری متناسب با آورده افراد به بازنشستگان پرداخت خواهد کرد. اما درمورد صندوق تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق و حتی برخی صندوق های دیگر ما در دهه هفتاد به دلیل بحران منابع انسانی اقدام به افزایش پوشش مشاغل سخت و زیان آور کردیم که این موجب شد تا به ساختار این صندوق ها و بر روی دوش دولت فشار بیاید. …

به گزارش سافتی من به نقل از سازمان اداری و استخدامی کشور، پیشنهاد افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان در یک الگوی جدید به هیئت دولت ارائه شده است. این پیشنهاد را سازمان های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه با هدف بهبود و کمک به معیشت کارمندان، بازنشستگان کشوری، لشکری و افزایش قدرت خرید، ارائه کرده اند و در روز های آینده، روال قانونی تأیید آن انجام خواهد شد. عادلانه سازی …

فشار آمد و در کسری بودجه نمایندگان در مجلس بجای اینکه بدنبال علل کسری بودجه باشند و عملا از حق و حقوق ایثارگران و بازنشستگان دفاع کنند و از دولت ها سئوال کنند در اجرای عادلانه و هدفمند خصوصی سازی چرا صدها میلیارد دلار اموال عمومی مردم که در اختیار دولت ها بود و در اولویت ها می باید به نهادهای اقتصادی مثل ایثارگران و صندوق های بازنشستگان واگذار میشد اما به دیگران که بعضی از آنها رانتی بودند واگذار …

به گزارش سافتی من به نقل از فارس، سازمان های امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه در پیشنهادی مشترک، افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به دولت ارایه کرده اند. این پیشنهاد با هدف بهبود و کمک به معیشت کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری و ارتقای قدرت خرید آنها به دولت ارایه شده است و قرار است مجددا حقوق افراد مشمول، افزایش یابد. منبع: فارس …

بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی گفت: بر اساس این جزء میزان مستمری ماهانه قابل پرداخت در هر یک از صندوق های بازنشستگی به نسبت سنوات، پرداخت حق بیمه طبق ضوابط این قانون به روش های زیر محاسبه می شود نیاز به توضیح دارد. دقیقا اینگونه است که دستمزد ماهانه معادلی که اینجا گفته شده در حداقل حقوق و دستمزد در زمان بازنشستگی به عنوان بخش دوم ضبط می شود و به تعداد سنوات تقسیم بر 30 سالی که فرد خدمت کرده خواهد شد یا تعداد سال هایی که فرد خدمت کرده است که می تواند 28 – 27 یا کمتر یا بیشتر باشد. باید این موضوع شفاف می شد تا محاسبات روشن شود. …

: بر اساس این جزء میزان مستمری ماهانه قابل پرداخت در هر یک از صندوق های بازنشستگی به نسبت سنوات، پرداخت حق بیمه طبق ضوابط این قانون به روش های زیر محاسبه می شود نیاز به توضیح دارد. دقیقا اینگونه است که دستمزد ماهانه معادلی که اینجا گفته شده در حداقل حقوق و دستمزد در زمان بازنشستگی به عنوان بخش دوم ضبط می شود و به تعداد سنوات تقسیم بر 30 سالی که فرد خدمت کرده خواهد شد یا تعداد سال هایی که فرد خدمت …

های بازنشستگی به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه و طبق ضوابط این قانون به روش زیر محاسبه می شود: مستمری قابل پرداخت برابر است با معدل نسبت میانگین حقوق یا دستمزد مشمول کسور هر سال به حداقل دستمزد همان سال طی میانگین دو سال آخر بیمه پردازی ضرب در حداقل دستمزد زمان بازنشستگی تقسیم بر 30 ضرب در سنوات بیمه پردازی! بر اساس جز (ث) ماده (6) در برقراری مستمری جمع، صندوق بازنشستگی مقصد مکلف …

قانون به روش زیر محاسبه می شود: سافتی من نوشت مستمری قابل پرداخت برابر است با معدل نسبت میانگین حقوق یا دستمزد مشمول کسور هر سال به حداقل دستمزد همان سال طی میانگین دو سال آخر بیمه پردازی ضرب در حداقل دستمزد زمان بازنشستگی تقسیم بر 30 ضرب در سنوات بیمه پردازی! بر اساس جز (ث) ماده (6) در برقراری مستمری جمع، صندوق بازنشستگی مقصد مکلف است در صورت احراز شرایط مقرر، با احتساب مجموع …

با فرمولی جدید، حد میانه پیشنهاد قانونی تأمین اجتماعی و مصوبه غیرقانونی دولت گرفته شود. با مشخص شدن میزان افزایش دستمزد کارگران برای سال1401، سازمان تأمین اجتماعی طبق تکلیف ماده96 قانون این سازمان و مطابق رویه معمول، پیشنهاد خود برای افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران خود را به منظور تصویب و ابلاغ به هیأت وزیران فرستاد. جزئیات این پیشنهاد مبنی بر تعیین مستمری و حقوق …

ضوابط قانونی حاکم بر صندوق مقصد، امکان پذیر بوده و مابه التفاوت وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی این افراد مطابق ماده (4) این قانون محاسبه و از متقاضی وصول می گردد. بیشتر بخوانید : پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری روی میز دولت بازنشستگان بخوانند/ شرایط جدید دریافت مزایای بازنشستگی 21220 …

مشخص نیست که میزان حقوق و مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی با رعایت ماده 96قانون تأمین اجتماعی، به میزان 38درصد به اضافه ماهانه 515هزار تومان افزایش می یابد یا قرار است با فرمولی جدید، حد میانه پیشنهاد قانونی تأمین اجتماعی و مصوبه غیرقانونی دولت گرفته شود. با مشخص شدن میزان افزایش دستمزد کارگران برای سال1401، سازمان تأمین اجتماعی طبق تکلیف ماده96 قانون این سازمان و مطابق رویه معمول …

…، حد میانه پیشنهاد قانونی تأمین اجتماعی و مصوبه غیرقانونی دولت گرفته شود. با مشخص شدن میزان افزایش دستمزد کارگران برای سال1401، سازمان تأمین اجتماعی طبق تکلیف ماده96 قانون این سازمان و مطابق رویه معمول، پیشنهاد خود برای افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران خود را به منظور تصویب و ابلاغ به هیأت وزیران فرستاد. جزئیات این پیشنهاد مبنی بر تعیین مستمری و حقوق این افراد …

اجتماعی در شهریور ماه انجام می شود. این بازنشستگان حقوق دریافت می کنند همچنین نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 23 مردادماه) مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده 6 طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی، موافقت کردند که براساس آن در صورتی که سابقه پرداخت حق بیمه فرد بازنشسته بیشتر از 5 سال و کمتر از 10 سال باشد، بیمه شده می تواند با پرداخت کسری ماه ها و یا سنوات تا 10 سال به نرخ روز از مزایای حقوق و یا مستمری بازنشستگی استفاده نمایند. …

رای مجلس ساز و کار درخواست برقراری مستمری جمع ، تعیین و سوابق بیمه ای این افراد طبق قانون، تا زمان احراز شرایط برقراری مستمری، کماکان در صندوق قبلی محفوظ می ماند. در تذکری به رئیس سازمان تأمین اجتماعی و وزرای اقتصاد و کار علی بابایی عضو کمیسیون اجتماعی گفت: جامعه مدنی بازنشستگان عزیز منتظر تصمیمات آنی وزارت کار هستند که دولت اختیار را به آن ها داده است. کارگران محترم گناه دارند. …

کارمندان در چند سال اخیر با وجود تورم های بسیار به صورت ناچیزی افزایش پیدا کرده است. حقوق کارمندان کفاف زندگی این گروه را نمی دهد. افزایش حقوق کارمندان از بحث های هر ساله است. تعیین تکلیف حقوق کارمندان مهم است. در ادامه درباره حقوق کارمندان بخوانید. سازمان های امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه در پیشنهادی مشترک، افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری را جهت بررسی و …

به گوش می رسد که دولت حاضر به پذیرش 515 هزار تومان نیست و در بهترین حالت فقط 38 درصد را می پذیرد، و این در حالیست که بازنشستگان اجرای کامل مصوبه ی مزدی شورایعالی کار را می خواهند. حسینی در ادامه به طرح جدید سازمان امور استخدامی برای ارتقای قدرت خرید بازنشستگان کشوری و لشگری اشاره می کند، طرحی که روز گذشته کلیاتی از آن منتشر شد؛ او می گوید: دولت به بهانه عدم پایداری صندوق ها، قانون را …

…> با توجه به حکم قانون بودجه سال 1401 (مصوب مجلس شورای اسلامی) نیز در خصوص صندوق های مختلف بازنشستگی (مبنی بر رشد 10 درصدی حقوق بازنشستگان) و در راستای هماهنگ سازی پرداخت حقوق در کلیه صندوق های بازنشستگی، برای این گروه از مشمولین که دارای دریافتی بیش از حداقل باشند، افزایش 10 درصدی اعمال می شود. همچنین به منظور کمک به معیشت مستمری بگیران بالاتر از حداقل، علاوه بر ده درصد مذکور، مبلغ 650 هزار تومان …

استنباط‭ ‬عرفی‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬شرح‭ ‬وظایف‭ ‬کانون‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬کانون‭ ‬یک‭ ‬نهاد‭ (‬شبه‭ ‬اداره‭) ‬است‭ ‬که‭ ‬وظیفه اش‭ ‬‮ ‬اداره‭ ‬امور‭ ‬اجرایی‮ ‬‭ ‬جامعه‭ ‬سردفتری‭ ‬و‭ ‬دفتریاری‭ ‬از‭ ‬قبیل‭: ‬امور‭ ‬بیمه‭ ‬بازنشستگی‭. ‬درمان،‭ ‬تسویه‭ ‬حساب‭ ‬نسخه های‭ ‬درمانی،‭ ‬اعطای‭ ‬وام،‭ ‬حل‭ ‬اختلاف‭ ‬میان‭ ‬سردفتر‭ ‬و‭ ‬دفتریار،‭ ‬امور‭ ‬ورزشی،‭ ‬رفاهی،‭ ‬تعاونی‭ ‬مسکن‭ ‬و‭ ‬گاهی‭ ‬امور‭ ‬آموزشی‭ ‬پذیرفته‭ ‬شدگان‭ ‬سردفتری‭ ‬و‭ ‬دفتریاری‭ ‬و‭ ‬انتشار‭ ‬یک‭ ‬ماه‭ ‬نامه‭ ‬و‭ ‬مجله‭ ‬در …

بیشتر از 5 سال و کمتر از 10 سال باشد، بیمه شده می تواند با پرداخت کسری ماه ها و یا سنوات تا 10 سال به نرخ روز از مزایای حقوق و یا مستمری بازنشستگی استفاده نماید. ملت و مجلس در کنار تیم مذاکره کننده هسته ای علیرضا پاک فطرت در نشست علنی مجلس در تذکری شفاهی خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس مرکز آمار ایران گفت: به زودی برنامه هفتم توسعه در دستور کار دولت و مجلس قرار می …

، مطابق مقررات هریک از صندوق های بازنشستگی ذیربط می باشد. بنابراین گزارش در جز (ت) ماده (6) این طرح آمده است: میزان مستمری ماهانه قابل پرداخت در هر یک از صندوق های بازنشستگی به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه و طبق ضوابط این قانون به روش زیر محاسبه می گردد: مستمری قابل پرداخت برابر است با معدل نسبت میانگین حقوق یا دستمزد مشمول کسور هر سال به حداقل دستمزد همان سال طی میانگین دو سال …

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، سازمان های امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه در پیشنهادی مشترک، افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به دولت ارایه کرده اند. این پیشنهاد با هدف بهبود و کمک به معیشت کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری و ارتقای قدرت خرید آنها به دولت ارایه شده است و قرار است مجددا حقوق افراد مشمول، افزایش یابد. انتهای پیام/ ت 31 …

باوجود قانون درباره اختصاص 30 درصد از اعتبارات ستاد مدیریت در قالب تنخواه به این وزارتخانه، دولت هنوز چنین پرداختی را انجام نداده است. در این حوزه نیز سازمان برنامه و بودجه باید پاسخگو باشد. نماینده مردم نوشهر و چالوس با اشاره به تاکید مجلس بر حفظ قیمت های عمومی در شهریور 1400 و تعهد و پذیرش دولت نسبت به این امر گفت: نمایندگان مجلس پس از حذف ارز ترجیحی به شدت بر بحث کنترل قیمت ها براساس آنچه …

اتحادیه پیشکسوتان نیست. دولتمردان آگاه باشید که پایداری صندوق ها با افزایش حقوق بازنشستگان و پرداخت مطالبات آنان از بین نخواهد رفت، بلکه عدم اجرای تعهدات قانونی از سوی دولت سبب ناپداری صندوق ها خواهد شد. همان گونه که در حال حاضر قانون را اجرا نمی کنند و با گذشت پنج ماه از سال 1401 هنوز در حال دادن وعده و وعید هستند. دقیقاً همین رویه را هم در رابطه با مطالبات سازمان تأمین اجتماعی طی ده ها سال متداول …

اینکه بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه شهرداری ها از محل منابع غیردولتی تامین می شود منجر به مستثنی شدن پرداخت حقوق و دستمزد شهرداری ها از قانون مدیریت خدمات کشوری و بروز فاصله معنادار بین حقوق دریافتی کارکنان شهرداری ها با قرارداد کارمندی بر اساس مصوبه سالانه تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت بر مبنای مشمول نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با کارمندان سایر نهادها و سازمان های دولتی …

اجرا برساند؟ از اساس مسائلی از این دست به دولت بر می گردد. وقتی با بزرگترین تورم روبرو هستیم، نمی توان با افزایش حقوق 10٪ و 12٪ گرهی از کار بازنشستگان باز کرد. در اصل مسبب نوسات تورمی است که منشا آن در بیرون از سازمان تامین اجتماعی است.اگر انتقادی هم باشد متوجه نهادهایی مثل وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه است. خود سازمان آمادگی خود را اعلام کرده بود تا مستمری ها مطابق دستمزد ها …

گان و کارگران نیازی به بیمه تکمیلی ندارند. تأمین اجتماعی به دلیل برخوردار نبودن از بودجه مناسب و پرداخت نشدن مطالباتش توسط دولت، توان رقابت و حمایت کافی از بیمه شدگان و بازنشستگان خود را نداشته باشد. در صورتی که هزینه های درمانی بیمه شدگان و بازنشستگان توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود و بیمارستان های ملکی از امکان مناسب برخوردار باشند، نیازی به بیمه تکمیلی نیست و بیمه شدگان علاقه ای برای …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.