روزنامه ستاره‌صبح – سقوط 3 پله ای رفاه ایرانیان در 10 سال

سافتی من –
به گزارش موسسه لگاتوم، رفاه ایرانیان در ۱۰ سال ۳ پله سقوط کرده است. به گزارش تجارت نیوز، موسسه لگاتوم رفاه را در سه حوزه، یعنی جامعه فراگیر، اقتصاد آزاد و شهروندان توانمند موردمطالعه قرار داده است. در آخرین بررسی گزارش کرده ایران نسبت به سال ۲۰۱۳ با ۳ پله سقوط به جایگاه ۱۲۶ جهان رسیده است. بنا بر یافته‌های لگاتوم، بدترین سقوط طی یک سال گذشته مربوط به نپال است که با ۱۰ پله سقوط از رتبه ۱۳۳ به ۱۴۳ رسیده است و بدترین سقوط در ۱۰ سال گذشته مربوط به ونزوئلاست که با ۳۶ پله سقوط از رتبه ۱۰۹ جهان در سال ۲۰۱۳ به رتبه ۱۴۵ در سال ۲۰۲۳ رسیده است. بیش‌ترین ترقی طی ۱۰ سال گذشته برای ساحل‌عاج رخ‌داده که با ۲۷ پله ترقی از رتبه ۱۴۷ در سال ۲۰۱۳ به رتبه ۱۲۰ در سال ۲۰۲۳ رسیده است. بیش‌ترین ترقی در ۱۰ سال گذشته در این منطقه برای عربستان اتفاق افتاده که با ۱۱ پله ترقی از جایگاه ۹۰ در سال ۲۰۱۳ به جایگاه ۷۹ در سال ۲۰۲۳ رسیده است.بدترین سقوط برای لبنان اتفاق افتاده که با ۲۴ پله سقوط از جایگاه ۸۸ در سال ۲۰۱۳ به جایگاه ۱۱۲ در سال ۲۰۲۳ رسیده است. ایران هم نسبت به سال ۲۰۱۳ با ۳ پله سقوط به جایگاه ۱۲۶ جهان رسیده است. (خبرآنلاین)
∎​

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *