ما همچنان با عطر حاج قاسم مان نفس میکشیم

خبرگزاری فارس؛ ریحانه آل امین*- به نام خدا، هدیه به زیباترین گل این باغ… اینجا گلستان بی نظیری است…سبز و استوار و با طراوتاستحکام ریشه هایش در خاک باور نکردنی است…شکوفه های شیرین عشق…جوانه های رشد …ساقه های بلوغ…باید هم طمع دشمن را که پیشه اش خزان است برانگیزد و چشم آفت ها را متوجه خود کند…بیخودی هم نیست وجود علف های هرز و کرم های انگل… این استعدادها و توانمندی های این گلستان، تنومندی درخت هایش برای تیغ اره ها اشتها آور است… و روزنه های باغ….رخنه های این باغ آه از روزنه ها که اجازه دادند آفت ظهور کند.آه از آن ساعت ٠١:٢٠ دقیقه بود که زیباترین گل باغ را به یغما بردند …تو را بردند …به خیال خام خودشان…بیایید دوستان بیایید به زندگی تسلیت بگوییم و به آفرینش دلداری دهیمبیایید به ابر بگوییم آرام تر بگریدبیایید همدیگر را تسلی دهیمبگوییم هنوز کسی هست…که بر سر ماتم زده ی ما دستی بکشدهنوز کسی هست که لغات مشکل زندگی را معنا کندهنوز باغبان پابرجاست اگر چه زیباترین گل اش به تاراج رفته…اگر چه تو نیستی…هنوز هست….و امید را تسلی می دهد؛ او هست ….و امید را تسلی می دهد؛ او هست تا از غم بی صاحبی دق نکنیم … و می گویم ای تیغ ها و اره ها، ای علفهای هرز، بدانید هر چه قدر وحشی تر شوید و بهترین گل های ما را بچینید ما هنوز بنای زنده ماندن داریم…ما همچنان با عطر حاج قاسم مان نفس میکشیمگل ما نیست اما ریشه اش که اعتقاد ما بود، هستاعتقادی که ما را سر پا نگاه می دارد…و همان طور که آن بزرگ گفت بزرگی که در دانشگاهش رشد میکنمبکشید ما را ،ملت ما بیدارتر خواهد شد…#جان_فدا*دانشجوی بیوتکنولوژی دانشگاه شهید بهشتیپایان پیام


شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید
این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *