حقوق و مزایای بازنشستگی در آستانه ی تخریب/ با تغییرِ مبنای محاسبه بازنشستگی سقوط به زیر خط فقر تشدید می شود – سافتی من

دکتر محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، درخصوص آخرین وضعیت دائمی شدن همسان سازی حقوق بازنشستگان گفت: این

بیشتر بخوانید