دادستان تهران که نامزدها را تهدید کرده با آقای رئیسی هم برخورد می کند؟/ به رئیسی گفتم دو قاضی را بگیرید و اعدام کنید و از خود قوه قضائیه شروع کنید/ حرف هایم پوپولیستی نیست/ صندوق جبران مالباختگان بورس را ایجاد می کنم – سافتی من

به گزارش تابناک روزنامه های امروز سه شنبه 11 خردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که سخنرانی ها و

بیشتر بخوانید