فیلم| توضیحات محمد به رئیس‌جمهور در خصوص اهمیت اَبَرپروژه پل خلیج‌فارس/ پاسخ رئیسی: در هیأت دولت مطرح و مصوب می‌کنیم

فیلم| توضیحات محمد به رئیس‌جمهور در خصوص اهمیت اَبَرپروژه پل خلیج‌فارس/ پاسخ رئیسی: در هیأت دولت مطرح و مصوب می‌کنیم

بیشتر بخوانید